Hur

Hur går coaching till?

För att Din coaching ska ge Dig någon måste samarbetet mellan oss fungera, Du måste känna tillit och förtroende för mig. Under ett coaching samtal kommer Du troligen beröra/tala om både det ena och andra som Du kanske hållet helt för Dig själv och till och med ibland undanhållit dina närmsta. Det är bla. därför jag och andra professionella coacher inom ICF har tystnadsplikt. Det som sägs mellan Dig och mig kommer stanna där.
För att Du ska känna Dig trygg med mig som coach träffas vi en första gång för att Du ska få träffa mig och för att vi ska kunna diskutera hur/om vi ska gå vidare. Denna träff kostar Dig naturligtvis ingenting.
Det ligger i bådas intresse att Du känner att detta kan ge Dig något och att Du känner förtroende för mig.
Bestämmer Du Dig för att vi ska inleda ett samarbete gör vi en skriftlig överenskommelse om formerna, hur ofta vi träffas och var, vi gör detta för att vi under våra träffar ska kunna fokusera på Dig och lägga pappersarbetet åt sidan.
Ett coachingsamtal varar i 45 minuter och skiljer sig från ett normalt samtal mellan två människor på en del punkter. För det första och viktigaste kommer samtalat helt och hållet handla om Dig och Dina mål. En annan viktig skillnad är att jag som coach kommer ansvara för att vi håller oss till ämnet för dagen och undviker sidohistorier, jag kommer därför om så behövs avbryta Dig i din berättelse.