Vad är coaching

Jag jobbade ett tag i en leksaksaffär där vi ofta fick frågan “vad passar bäst till en 5-åring?” eller liknande, tidigt noterade jag att kunden gärna vände sig till någon av mina kollegor med samma fråga efter jag hade givit mitt råd. I början bekymrade detta mig och jag kände att kunden saknade förtroende för mig. När jag frågade kollegorna vad de gav för råd för att lära mig upptäckte jag att kunden fortsatte att fråga ytterligare kollegor tills de fick ett svar de verkade nöjda med.
Ju mer jag tänkte på det fick jag en idé varför det var så och hur jag kunde bli bättre på att ge råd. Jag började vända på frågan, “vad tycker Du?” eller “vad skulle Du själv köpa?”, snabbt upptäckte jag att kunderna oftast hade svaren själva.
Resultatet blev att kunden lämnade butiken med ett leende helt förvissade att de valt rätt present (utan att fråga ytterligare en kollega till mig). Vad jag hade gjort utan att då veta det då var att coacha fram kunden till ett val som passade henne/honom. Nu gällde detta exempel leksaker men kan även gälla livsfrågor eller andra bekymmer/funderingar man har.
Vårt samarbete kommer bygga på Dina behov och önskemål, min roll som coach är att ställa de frågor vi alla skulle vilja ställa till oss själva men inte riktigt vågar, Du och endast Du har svaren.
Ett coachingsamarbete kan bäst beskrivas som en resa, en resa Du gör från en plats där Du nu är till en plats där Du vill vara.